bagging

Voeropslag in een slurf

Baggen is een flexibele, veelzijdige techniek voor opslag en verwerken van veevoeders en biomassa. Beter de ruimte benutten en het vermijden van grote investeringen in sleufsilo’s. Bij het inslurven van veevoeders en biomassa wordt ingezet op meer kwaliteit, meer rendement en meer milieuwinst.

Debaggingmachine.nl is een samenwerking tussen 3 loonwerkers: Gebr. Kok uit Bakkeveen, H.A.B.O. Noordeloos B.V. uit Noordeloos en J.M. van Vliet BV uit Ter Aar. De samenwerking is ontstaan vanuit hun gezamenlijke passie voor innovatie, welke bijdragen aan een beter resultaat voor mens, dier & milieu. Aangezien de bedrijven allen ook de agrarische sector bedienen, wordt daarnaast ook specifiek gekeken op welke wijze er een beter resultaat voor de agrariër is te realiseren.

Middels de baggingmachine wordt op een professionele wijze ingezet op het innovatief opslaan van ruwvoeders en biomassa. Een uitgebreid beproefd systeem in het buitenland, aangepast naar Nederlandse maatstaven en wensen op basis van de opgedane ervaringen van de 3 loonwerkers.

Als HVK4bagging delen we de passie voor de innovatie welke in de sector leeft, waarbij het bijdragen aan het rendement van de agrarische sector en de duurzaamheid van de keuzes die hierbij worden gemaakt leidend zijn. Check www.debaggingmachine.nl voor meer informatie.

Meer kwaliteit

Een beter bewaard ruwvoeder draagt bij aan een smaakvoller product, waarbij de voederwaarde beter bewaard is gebleven. Hierdoor ontstaat een hogere ruwvoerefficiëntie. Veehouders zijn in staat om meer uit hun ruwvoer te halen, waardoor een reductie van aan te kopen (kracht-)voeders mogelijk wordt geacht. 

Inzet op het fermenteren van biomassa in een slurf middels de Bokashi-methode draagt bij aan de kwaliteit van onze bodem; de basis van onze voedselproductie. Nagenoeg alle koolstof (C) en energie van de biomassa blijft tijdens betreffende fermentatie in het product aanwezig en komt beschikbaar voor de grond. Hierdoor draagt het bij aan het niveau van uw organische stofgehalte en het stimuleren van het bodemleven.

Meer rendement

Kwaliteit is de basis onder rendement. Door een hogere benutting van het eigen geteelde of aangekochte product op uw bedrijf wordt u in staat geacht te besparen op aan te kopen (kracht-)voeders. Dit levert u direct rendement op, maar heeft in de melkveehouderij ook een positief effect op o.a. de toenemende regelgeving omtrent de benodigde eiwitproductie van eigen land.

Op diverse erven is erfafspoeling van perssappen een grote uitdaging, waarbij de ondergrond om forse investeringen vraagt om dit op een juiste wijze georganiseerd te krijgen. Middels het baggen van uw product wordt dit vraagstuk ondervangen en uw perssappen alsnog op een goede wijze benut als voedingstof.

Meer milieuwinst

Een hoge kwaliteit van opslag geeft een betere benutting van de producten welke op het bedrijf worden geteeld of aangevoerd. Daarnaast krijgen geconcentreerde perssappen niet de mogelijkheid om af te vloeien de natuur in. Dit zijn in de basis al een goede slagen qua milieu.

Bagging is naar ons mening de manier om op een andere wijze om te gaan met biomassa, welke binnen diverse processen vrijkomt in Nederland. Hierbij valt te denken aan (sloot-/berm)maaisel, GFT-afval, blad, maar ook biomassa vanuit de tuinbouw en foodindustrie.

Vaak wordt dit nog als laagwaardig afval gezien, echter betreft het producten waarin volop voedingswaarde aanwezig is voor onze bodem of een basis voor eventuele andere processen.

De baggingmachine biedt de mogelijkheid om betreffende producten op een juiste wijze op te slaan en eventuele additieven t.b.v. het Bokashi-proces gecontroleerd toe te laten voegen.