De kwaliteit van ons werk is het bestaansrecht van ons bedrijf. Daarom wordt het arbeidsproces door middel van certificaten concreet bewaakt en gewaarborgd. Een kritische blik van de certificatie-instelling zorgt voor nieuwe inzichten waarmee het managementsysteem en daarmee de prestaties kunnen worden verbeterd. Het vormt ook een sterke stimulans voor de betrokken medewerkers. Wij zijn in bezit van VCA**, ISO 9001, BRL 7000 protocol 7003, GMP+FSA B3 & B4, VKL*, CO2 prestatieladder trede 5 en zijn in bezit van een SCL Aporoved Self Assessment. Download onze certificaten:

Certificaat VCA**

Certificaat ISO 9001

Certificaat BRL 7000 protocol 7003

Certificaat GMP+ FSA B3 & B4

Certificaat VKL*

Certificaat Co2 prestatieladder niveau 5

Safety Culture ladder

Certificering

De manier om kwaliteit te borgen

De kwaliteit van ons werk is het bestaansrecht van ons bedrijf. Daarom wordt het arbeidsproces door middel van certificaten concreet bewaakt en gewaarborgd. Een kritische blik van de certificatie-instelling zorgt voor nieuwe inzichten waarmee het managementsysteem en daarmee de prestaties kunnen worden verbeterd. Het vormt ook een sterke stimulans voor de betrokken medewerkers. Wij zijn in bezit van VCA**, ISO 9001, BRL 7000 protocol 7003, GMP+FSA B3 & B4, VKL*, CO2 prestatieladder trede 5 en zijn in bezit van een SCL Aporoved Self Assessment. Download onze certificaten:

Certificaat VCA**

Certificaat ISO 9001

Certificaat BRL 7000 protocol 7003

Certificaat GMP+ FSA B3 & B4

Certificaat VKL*

Certificaat Co2 prestatieladder niveau 5

Safety Culture ladder