DUURZAAM DOOR

Waarom is duurzaamheid zo belangrijk voor ons?

Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. is een familiebedrijf in hart en nieren. We groeien langzaam door, maar dit DNA blijft door ons bedrijf stromen. Wij bestaan inmiddels twee generaties maar willen nog vele genergaties vooruit. Met deze gedachtegang maken wij beslissingen voor nu en in de toekomst. Alleen dan kan ons bedrijf nog meerdere generaties door. 

 

Duurzaamheid is niet meer uit ons leven weg te denken. Iedereen sorteert zijn afval, er is meer aandacht voor biologische groente en mensen pakken steeds meer de fiets in plaats van de auto. Dit is het scenario voor thuis, maar hoe zit dat eigenlijk op het werk? Een duurzaam bedrijf is niet alleen zo milieuvriendelijk mogelijk maar ook het welzijn van zijn medewerkers is een aandachtspunt. 

Ons bent zuunig, is dat erg?

Nee zeker niet, sterker nog: Wij zijn er trots op. Wij zijn:

 • Zuinig op onze mensen
 • Zuinig op onze spullen
 • Zuinig op de omgeving

Alle drie stuk voor stuk belangrijk om een toekomst te kunnen bieden aan de volgende generaties van onze mensen. Het doel om in de afgelopen 5 jaar 5% Co2 uitstoot te verminderen hebben wij ruimschoots gehaald. Voor de komende jaren hebben wij wederom het doel gesteld om onze Co2 uitstoot in scope 3 met 5% te verminderen en in scope 1&2 met 10%.  Wij nemen hiervoor verschillende maatregelen, oftewel wij zijn zuinig. Iets om trots op te zijn.

Kadeverbetering VBK Polder

In opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland voeren wij in 2021 een Kadeverbetering uit in de VBK Polder (Korteraar). De klei wordt door middel van een schip aangevoerd om de transportbewegingen te beperken. Daarnaast rijden de machines op HVO 100 diesel. Dit is de meest duurzame diesel van dit moment. HVO staat voor “Hydrotreated Vegetable Oil”, 100 staat voor 100%. Deze brandstof wordt gemaakt van afgewerkte plantaardige oliën en restafval zoals dierlijke vetten. Overige kenmerken van deze brandstof:

 • 100% klimaatneutraal
 • Verlaagt de uitstoot van CO2 met 89%
 • Compenseert alle resterende CO2 uitstoot tot 100%
 • Zeer lage uitstoot van lokale emissies zoals fijnstof, NOx en zwaveloxiden
 • Is kleurloos, vrijwel geurloos en biologisch afbreekbaar

Baggerwerk Regulier 2017

In opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland hebben wij in 2020 het project ‘Baggeren regulier 2017 deelgebied 1’ aangenomen. Dit project is aangenomen met gunningsvoordeel. Om de Co2 uitstoot te beperken draaien de machines op HVO 100 gasolie en hebben wij drie verschillende baggerafzetmogelijkheden toegepast:

 • Baggeren op de kant is veruit de meest milieuvriendelijke manier. Ca 4.400 kuub is verwerkt op de kant

 • Om het aantal transportbewegingen te reduceren hebben wij gekozen voor het maken van een weilanddepot in de regio. Ruim 5.100 kuub is geschikt voor toepassing in het weilanddepot in de regio.

 • De overige bagger is afgevoerd naar een erkende verwerker. Onze voorwaarden hierbij is dat de baggerspecie hierna niet meer getransporteerd wordt maar direct toegepast wordt op deze eindbestemming