DUURZAAM DOOR

Waarom is duurzaamheid zo belangrijk voor ons?

Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. is een familiebedrijf in hart en nieren. Wij bestaan inmiddels twee generaties maar willen nog vele generaties vooruit. Met deze gedachtegang maken wij beslissingen voor nu en in de toekomst. Zuinig zijn zit al jaren sterk verweven in ons DNA. Bewustwording van de huidige klimaatproblematiek, stimuleert ons om alleen maar meer duurzame beslissingen te maken.

 

 

 

Als we aan duurzaamheid denken, denken wij aan een totaal beleid. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar de totale levensduur van spullen, circulair denken, duurzame inrichting van landschap, maar ook naar duurzame inzetbaarheid van mensen. 

Ons bent zuunig, is dat erg?

Nee zeker niet, sterker nog: Wij zijn er trots op. Ons beleid is helder en simpel:

 • Zuinig op onze mensen
 • Zuinig op de omgeving
 • Zuinig op onze spullen

Alle drie stuk voor stuk belangrijk om een toekomst te kunnen bieden aan de volgende generaties. Het doel om in de afgelopen 5 jaar 5% CO2 uitstoot te verminderen hebben wij ruimschoots gehaald. Voor de komende jaren hebben wij het doel inmiddels verdubbeld; we gaan voor 10% CO2 reductie per jaar.  Elektrische machines, het gebruik van niet fossiele brandstof HVO100, zonnepanelen etc., maakt dat wij in deze ambitie geloven. Iets om trots op te zijn.


Case: Kadeverbetering VBK Polder

In opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland voeren wij in 2021 een Kadeverbetering uit in de VBK Polder (Korteraar). De klei wordt door middel van een schip aangevoerd om de transportbewegingen te beperken. Daarnaast rijden de machines op HVO 100 diesel. Dit is de meest duurzame diesel van dit moment. HVO staat voor “Hydrotreated Vegetable Oil”, 100 staat voor 100%. Deze brandstof wordt gemaakt van afgewerkte plantaardige oliën en restafval zoals dierlijke vetten. Overige kenmerken van deze brandstof:

 • 100% klimaatneutraal
 • Verlaagt de uitstoot van CO2 met 89%
 • Compenseert alle resterende CO2 uitstoot tot 100%
 • Zeer lage uitstoot van lokale emissies zoals fijnstof, NOx en zwaveloxiden
 • Is kleurloos, vrijwel geurloos en biologisch afbreekbaar

Case: Baggerwerk Regulier 2017

In opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland hebben wij in 2020 het project ‘Baggeren regulier 2017 deelgebied 1’ aangenomen. Dit project is aangenomen met gunningsvoordeel. Om de Co2 uitstoot te beperken draaien de machines op HVO 100 gasolie en hebben wij drie verschillende baggerafzetmogelijkheden toegepast:

 • Baggeren op de kant is veruit de meest milieuvriendelijke manier. Ca 4.400 kuub is verwerkt op de kant

 • Om het aantal transportbewegingen te reduceren hebben wij gekozen voor het maken van een weilanddepot in de regio. Ruim 5.100 kuub is geschikt voor toepassing in het weilanddepot in de regio.

 • De overige bagger is afgevoerd naar een erkende verwerker. Onze voorwaarden hierbij is dat de baggerspecie hierna niet meer getransporteerd wordt maar direct toegepast wordt op deze eindbestemming