Grondverzet & cultuurtechniek

Grondverzet & cultuurtechniek: Een van onze specialisme

Wij hebben een ruime ervaring in grondverzet en cultuurtechniek. Of het nu om de aanleg van bedrijfsterreinen of sportvelden gaat of het verbeteren van kades, wij leveren de kwaliteit die u nodig heeft. Cultuurtechniek houdt in dat wij allerlei soorten landoppervlak in cultuur brengen, maar ook onderhouden. Op die manier verbeteren wij de gebruikswaarde van de grond. Van oudsher richt cultuurtechniek zich op het geschikt maken van grond voor landbouw. Tegenwoordig omvat cultuurtechniek veel meer dan dat. Daarom zijn wij tegenwoordig actief in meerdere sectoren. Ook waterbeheersing, grondverbetering en verkaveling vallen binnen dit vakgebied. Onze medewerkers hebben affiniteit met de natuur, mede doordat zij hun dagelijkse werkzaamheden vaak in de natuur uitvoeren.

Flexibel inzetbaar en meedenken in innovatieve oplossingen

De branche voor grondverzet en cultuurtechniek verandert snel. Steeds vaker zoeken onze opdrachtgevers partners die integraal vraagstukken kunnen oplossen. Bij grote en kleine projecten is behoefte aan betrouwbare partners die snel en flexibel inzetbaar zijn en die meedenken in innovatieve oplossingen. Met onze ervaren en gemotiveerde mensen, kennis en onze voorsprong in een uitgebreid modern machinepark kan Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. op deze behoefte inspelen en waarde toevoegen: wij ontzorgen u graag.

Specialisme: ontstaan door te denken in oplossingen

In de meer dan 50 jaar dat Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. bestaat, hebben wij ons gespecialiseerd in verschillende werkzaamheden. Dit is zo gegroeid doordat wij ‘geen nee verkopen. Wij zijn gewend om te denken in oplossingen en denken dus graag mee bij moeilijke vraagstukken. Het resultaat: een divers pakket van specialismen waar wij goed in zijn. 

Specialismen

baggeren met mobiele kraan, baggerboot en baggerkipper

Baggerwerken

Voor het uitvoeren van baggerprojecten in zowel stedelijk als in het buitengebied zijn wij graag uw betrouwbare en complete partner.  Wij beschikken over alle maten kranen, boten en transportmiddelen. Daarbij voorzien wij u ook graag in de afzet van baggerspecie.

Kadeverbeteringen

De laatste jaren specialiseren wij ons steeds meer op duurzame kade verbeteringen en kade onderhoud voor waterschappen. Met zorg en vakmanschap houden wij zo samen “droge voeten”.

sportveld bewerking

Sportvelden

J.M. van Vliet B.V. ondersteunt  aannemers, gemeenten, stichtingen en clubs al jaren bij de aanleg, renovatie en het onderhoud van sport terreinen. Denk hierbij aan zowel natuurgrasvelden als kunstgrasvelden.

maaizuigcombinatie

Berm- & slootonderhoud

Berm- & slootonderhoud vraagt om een specialistische aanpak. Graag zijn wij uw partner voor cultuurtechnische werken als  onderhouden van watergangen (sloten) en het maaien (bv. klepelen) van bermen en taluds.

Bagging

Een van onze nieuwste innovaties; de bagging machine. Deze machine met een zogenoemde folieslurf is uitermate geschikt voor het conserveren van biomassa en andere restproducten. Voordeel: betere conservering, geen verlies en flexibele opslag.

Calamiteiten

Bij wateroverlast door bv. zware regenval, dijkdoorbraak of uitval van een gemaal zetten we noodbemalingspompen neer. Hierdoor kunnen we in korte tijd veel water verpompen. Ook bij droogte beschikken wij over varend materieel om veendijken nat te houden of om zoute kwel tegen te gaan. Wij staan 24/7 voor onze klant klaar.

Recente projecten

In opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland zijn we in juli gestart met de dijkversteviging aan de Hogedijk. Mede door de (goede) droge weersomstandigheden en de inzet van chauffeurs en machinisten loopt het grondwerk op deze kant van de dijk alweer richting het einde.
In opdracht van De Enk Groen & Golf zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe dierenverblijf in Artis. Daar steken we graag onze nek voor uit.
In opdracht van HLT-samen voeren wij deze winter baggerwerkzaamheden uit in Voorhout, Lisse en Hillegom.