Mestdistributie & transport

Wij zijn uw betrouwbare intermediair

Als intermediair zijn wij gespecialiseerd  in alles wat met mest te maken heeft. Onze missie is om voor de veehouder een betaalbare duurzame afzet te realiseren en samen met de akkerbouwer een zo hoog mogelijk rendement uit dierlijke mest te bewerkstelligen. Met de huidige regelgeving komt daar vakkennis bij kijken. Renzo van der Burg is specialist op het gebied van mest, denk hierbij aan het transport, wetgeving en andere actuele zaken. Neem gerust contact op met Renzo voor een vrijblijvend advies over uw specifieke situatie. 

Wij ontzorgen u graag

Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. is gespecialiseerd in de aan- en afvoer van mest en mestverwerking. Wij zijn uw betrouwbare partner in de mesttransport. Als intermediair bemiddelen wij de aan- en afvoer van vaste en vloeibare meststoffen op verantwoorde wijze. Wij beschikken over een grote transportcapaciteit en diverse opslagplaatsen verspreid over de Haarlemmermeer. In samenwerking met diverse partners helpen wij veehouders en akkerbouwers om mest op een zo gunstig mogelijke manier af en aan te voeren.

Onze missie is om voor de veehouder een betaalbare duurzame afzet te realiseren en samen met de akkerbouwer een zo hoog mogelijk rendement uit dierlijke mest te bewerkstelligen. Wij transporteren zo’n 300.000 ton mest per jaar. 

Regelgeving

Gebruikt, verwerkt, vervoert of verhandeld u dierlijke meststoffen? Dan moet u zich houden aan de regels uit de nationale Meststoffenwet en de Europese Verordening dierlijke bijproducten. Regels worden regelmatig aangescherpt. Wij zijn  altijd op de hoogte van de nieuwe wetgeving en kunnen u hierdoor op de juiste manier adviseren. Download hier de juiste documenten.

Wij doen meer transport

Naast mestdistributie, verrichten wij ook andere transportwerkzaamheden. Zo kunt u bijvoorbeeld ook bij ons terecht voor de huur van volume trailers, baggertrailers, kiptrailers, tankwagens en diepladers. Daarnaast rijden wij mee met de bietencampagne, vervoeren wij diverse voedermiddelen, zand, grond, (zee)water, sneeuw (op Schiphol) en andere producten.

Baggertransport

Onze vloeistofdichte baggertrailers vervoeren baggerspecie naar erkende verwerkers. Tevens beschikken een aantal vrachtauto’s over een overdrukinstallatie waardoor ze ook vervuilde bagger kunnen transporteren.

Bietentransport

Het verwerken van suikerbieten tot suiker is een kapitaalintensief proces. De suikerbieten worden in een periode van 3 tot 4 maanden verwerkt (de zogenaamde bietencampagne). Voor de rest van het jaar ligt de suikerfabriek stil. Suikerbieten moeten snel worden verwerkt omdat het suikergehalte na het oogsten snel terugloopt. Gemiddeld is zes ton bieten nodig voor het produceren van één ton suiker. Suikerbieten bevatten veel water en om transportkosten te drukken liggen de suikerfabrieken in de buurt van de bietentelers. In Nederland zijn deze gevestigd in Hoogkerk (Suiker Unie) en Dinteloord (Suiker Unie). Om de suikerbieten daar te krijgen rijden wij in de winter mee mee met deze ‘bietencampagne’.

Meld je aan voor onze agrarische nieuwsbrief

Nieuws

Nu de gecombineerde opgave is ingediend, is daarmee ook de basis voor uw gebruiksruimte of te wel uw bemestingsruimte een feit. Vervolgens kunnen wij deze ruimte voor u berekenen. Wij maken een tijdige prognose voor de invulling van (dierlijke) meststoffen in de rest van dit teeltseizoen.