NIEUWS

Alles wat u moet weten over mesttransport met rVDM

Vanaf 1 maart 2023 (voorheen 1 januari 2023) is het bij mestvervoer verplicht (behalve bij eigen vervoer) om een vervoersbewijs via het nieuwe rVDM-systeem te regelen. Dit is de vervanger van het regulier Vervoersbewijs Dierlijke Mest (VDM). Met het rVDM wordt het mestvervoer realtime en digitaal aangemeld.

Als intermediair bemiddelen wij in aan- en afvoer van vaste– en vloeibare meststoffen. Wij werken met rVDM van Agro IT. Dit systeem is gekoppeld aan e-Cert.nl, het systeem van RVO waarin wij alle transporten melden, gegevens noteren en meldingen doen voor het rVDM. Wij werken al sinds 1 januari 2023 met een digitaal vervoersbewijs. In dit artikel leggen wij u graag uit wat u moet weten over mesttransport met rVDM.

Gegevens vóór het vervoer doorgeven

Belangrijk omtrent het mestvervoer is dat veel gegevens, vóórdat het vervoer plaatsvindt, al zijn doorgegeven. Realtime dient vervolgens de overige informatie doorgegeven te worden. Op deze manier worden de regels rondom mestvervoer beter gehandhaafd. Dit geeft op elk moment een betrouwbaar beeld van de vervoerstromen in Nederland. Het voordeel voor u? Een sneller en beter overzicht van uw vervoergegevens.

Het is daarom van groot belang dat de juiste gegevens van de leverancier en afnemer in ons systeem geregistreerd zijn, zoals:

 • BRS-nummer
 • KvK-nummer
 • Vestigingsnummer KvK
 • UBN-nummer
 • Laad- en/of loslocaties
 • Mestcode(s)

Mocht er iets gewijzigd zijn of worden in één van uw registraties, dan ontvangen wij deze graag zo spoedig mogelijk!

Particulieren

Vanaf 1 januari kunnen wij alleen mest aanvoeren bij een particulier wanneer deze een relatienummer heeft. U kunt een relatienummer aanvragen via de website van het RVO. Hiervoor heeft u uw DigiD of E-herkenning nodig. Graag ontvangen wij na aanvraag uw relatienummer, aangezien het vervoer anders niet kan plaatsvinden.

Meldingen rVDM

In het rVDM zijn de volgende meldingen verplicht:

 • Vooraanmelding;
 • Startmelding;
 • Laadmelding;
 • Weegmelding;
 • Losmelding;
 • Bevestigingsmelding.

Alle meldingen, behalve de bevestigingsmelding, worden voorafgaand en tijdens het transport door de mestintermediair gedaan. De bevestigingsmelding dient door de leverancier of afnemer (uitgezonderd particulieren) te worden gedaan.

Hoe bevestigt u het rVDM?

Voorheen werkten we met machtigingen en moest er een handtekening gezet worden op het vervoersbewijs. Tevens stuurden wij u een kopie van het vervoersbewijs. Dit is nu verleden tijd. De leverancier en afnemer dienen nu zelf binnen 7 dagen na het uitvoeren van de transporten de rVDM te bevestigen. Hoe u de rVDM bevestigt, leest u hier.

Transport waar geen rVDM voor nodig is

Niet voor al het mesttransport is een digitaal vervoersbewijs nodig:

 • Mestkorrels;
 • Vaste mest met maximaal 10% vaste dierlijke mest of maximaal 10% champost;
 • Dierlijke mest van een tuincentrum of hovenier naar een particulier;
 • Dierlijke mest vanuit een ander land zonder tussenopslag naar het buitenland;
 • Mest van hobbydieren;
 • Dierlijke mest binnen het eigen bedrijf.

Alle informatie over het rVDM kunt u vinden op de website van RVO. Meer informatie over mesttransport bij Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V., leest u hier.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.