NIEUWS

Baggeren Uitstroom naar het Naardermeer

In opdracht van Waternet gaan wij de uitstroom naar het Naardermeer baggeren in de Gemeente Gooise meren. Een gedeelte van de slib wordt over de kant gedeponeerd, de overige slib (ca. 6620 m3) wordt afgevoerd naar een door ons aan te leggen weiland depot. Tijdens de werkzaamheden houden wij uiteraard rekening met de flora en fauna in deze omgeving en werken wij volgens het werkprotocol Wet Natuurbescherming baggeren uitstroom Naardermeer. Het werk start half oktober en is naar verwachting eind november gereed.