NIEUWS

Baggerwerk nieuw Leeuwenverblijf Artis

In opdracht van De Enk Groen & Golf zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe dierenverblijf in Artis. Het algazellen verblijf zal worden omgebouwd tot een verblijfplaats voor de leeuwen. Op dit moment wordt er hard gewerkt om een tijdelijke dam in de watergang te creëren, waarna er gestart kan worden met het baggeren van de vijver. Na het verwijderen van bijna 300 m3 baggerspecie kan er pas echt begonnen worden met het ombouwen van de locatie naar een verblijfplaats voor het katachtige roofdier.