NIEUWS

Baggingseizoen gestart!

Sinds de start van de bietencampagne rijden wij door het hele land om de perspulp in te slurven. Baggen is een flexibele, veelzijdige techniek voor opslag en verwerken van veevoeders en biomassa. Niet meer ruimte benutten dan er product is en het vermijden van grote investeringen in sleufsilo’s. Bij het inslurven van veevoeders en biomassa wordt er ingezet op meer kwaliteit, meer rendement en meer milieuwinst. Behalve perspulp is het mogelijk om ook andere voedermiddelen en bokashi in te slurven. Kijk voor meer informatie op www.debaggingmachine.nl.