NIEUWS

Nieuwe kuilverdeler

Onze nieuwe kuilverdeler verwerkt snel en in een werkgang grote hoeveelheden kuilgras intensief en gelijkmatig. Elke keer wanneer de shovel met de kuilverdeler over het midden van de kuil rijdt wordt het gras verdeeld en de kuil met toenemende mate vast gereden. De kuilverdeler heeft twee rotoren waardoor het gras homogener verdeelt wordt. Met het gebruik van de beschermdoeken aan de zijkant wordt de kant netter opgebouwd waardoor je meer model in de kuil kunt krijgen. Dit alles leidt tot een hogere efficiëntie van het inkuilproces met als resultaat een beter eindproduct.