NIEUWS

Onderhoud watergangen

Voor de komende 4 jaar (2020-2023) mogen wij de watergangen onderhouden van Langeraar en Nieuwkoop voor Hoogheemraadschap Rijnland.  Wij zijn blij dit weer 4 jaar te mogen doen en onze kennis en kunde weer in mogen zetten om de watergangen schoon te houden in dit stukje van het Groene Hart.