NIEUWS

Onderhoudswerkzaamheden watergangen Nieuwkoop en Langeraar

In opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland voeren wij vanaf 15 maart tot 1 november onderhoudswerkzaamheden uit in de watergangen van Nieuwkoop en Langeraar. Het werk bestaat uit schonen van watergangen, schonen van natuurvriendelijke oevers, reinigen duikers en verwijderen van exoten. Deze opdracht is aangegaan voor 1 jaar en kan 3 x voor een jaar worden verlengd.