NIEUWS

Terug gevonden Ford 1320

Sinds 15 februari is onze Ford 1320 weer terecht!
Dankzij een oplettende wijkagent is de trekker vlakbij waar hij verdwenen was (in Leiden) weer gevonden!
Graag willen wij iedereen bedanken die mee heeft geholpen met het teruggevonden van de Ford 1320.