NIEUWS

In opdracht van Gemeente Alphen aan den Rijn gaan wij ruiterpaden aanleggen in Park Zegersloot. Dit werk start eind november en is naar verwachting eind december gereed. 
In opdracht van Gemeente Kaag en Braassem zijn wij inmiddels gestart aan de herinrichting van het openbaar gebied rond het nog te bouwen IKC (Integraal Kind Centrum) te Leimuiden. De opdracht bestaat voornamelijk uit rioolwerkzaamheden en de inrichting van het openbaar gebied.
In opdracht van onder andere Hoogheemraadschap van Rijnland en Waternet schonen wij in deze periode diverse watergangen in de omgeving met een totale lengte van meer dan 1900 kilometer.
Vorige week hebben wij in opdracht van Gemeente Nieuwkoop bermgras ingeslurfd wat hierdoor omgezet wordt tot Bokashi. Door middel van dit proces wordt het organisch materiaal met behoud van alle energie terug gegeven aan de bodem.
Zowel bij Integraal Kind Centrum (IKC) in Zevenhoven als in Ter Aar werken we aan het bouwrijp maken van de grond, zodat de ondergrond goed staat voor de volgende fase in het bouwproces.
Ook in 2020 gaan we door met sportvelden maken. Zodat als we weer uit de Corona crisis zijn, weer heerlijk kunnen sporten! Bijvoorbeeld in gemeente Ronde Venen.
Voor de komende 4 jaar (2020-2023) mogen wij de watergangen onderhouden van Langeraar en Nieuwkoop voor Hoogheemraadschap Rijnland. 
Samen met 3 andere loonwerkers hebben wij een tienjarig calamiteitencontract met het Hoogheemraadschap Rijnland (HHR) afgesloten.