PROJECTEN

In opdracht van Antea Group Nederland wordt er een nieuw honkbalveld aangelegd op sportpark De Boekhorst te Noordwijk. 
In opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland voeren wij een kadeverbetering uit in VBK Polder - Noord (Korteraar).
Inmiddels zijn de baggerwerkzaamheden gestart in deels landelijk en deels stedelijk gebied van de gemeente Haarlemmermeer, in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
In de Langeraarse Plassen wordt het nieuwe recreatie eiland Papeneiland gemaakt met natuurlijke materialen. Wij hebben hier de afgelopen periode verschillende werkzaamheden uitgevoerd.
In opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland zijn wij vandaag (1 maart) gestart met het herstellen van voetpaden in het Amsterdamse bos. De komende drie weken zijn wij daarom te vinden in het Amsterdamse bos. 
In opdracht van Waternet gaan wij de uitstroom naar het Naardermeer baggeren in de Gemeente Gooise meren. Het werk start half oktober en is naar verwachting eind november gereed. 
In opdracht van Gemeente Alphen aan den Rijn gaan wij ruiterpaden aanleggen in Park Zegersloot. Dit werk start eind november en is naar verwachting eind december gereed. 
In opdracht van Gemeente Kaag en Braassem zijn wij inmiddels gestart aan de herinrichting van het openbaar gebied rond het nog te bouwen IKC (Integraal Kind Centrum) te Leimuiden. De opdracht bestaat voornamelijk uit rioolwerkzaamheden en de inrichting van het openbaar gebied.
In opdracht van onder andere Hoogheemraadschap van Rijnland en Waternet schonen wij in deze periode diverse watergangen in de omgeving met een totale lengte van meer dan 1900 kilometer.