regelgeving

Regels update houden

Gebruikt, verwerkt, vervoert of verhandelt u dierlijke meststoffen? Dan moet u zich houden aan de regels uit de nationale Meststoffenwet en de Europese Verordening dierlijke bijproducten. Regels worden regelmatig aangescherpt. Wij zijn  altijd op de hoogte van de nieuwe wetgeving en kunnen u hierdoor op de juiste manier adviseren. (De documenten worden nog op de website geplaatst. Tot die tijd zijn ze altijd op te vragen bij Renzo).