sloot- & bermonderhoud

Onderhoud watergangen

Wonen aan het water (sloten, vaarten en kanalen) is bijzonder. Het uitzicht is vaak prachtig. Het water is niet alleen mooi om naar te kijken, het dient ook in droge perioden of bij hevige regenbuien voor de aan- en afvoer en tijdelijke berging. Overmatige plantengroei kan juist bij dergelijke weersomstandigheden de aan- en afvoer belemmeren. Het water kan daardoor niet snel het gebied instromen of verlaten. Problemen met de aan- en afvoer van water zijn te voorkomen door de wateren te onderhouden.

Schouw

Wij kunnen het onderhoud van uw watergangen compleet verzorgen volgens de geldende normen van de waterschappen en conform het Flora en Fauna beleid. Onderhoud is belangrijk voor de hoeveelheid water en de kwaliteit ervan. Het onderhoud moet altijd voor 1 december zijn uitgevoerd. Het waterschap controleert dit aan het eind van het jaar. Dit heet de schouw.