werken aan morgen

Wij werken aan morgen

Ondernemen met mens en techniek. Dat is waar Jan van Vliet al heel lang geleden mee is begonnen. Wij bestaan inmiddels twee generaties, maar willen nog vele generaties vooruit. Wij werken graag hard, maar wel met onze mensen in goede gezondheid. Daarom blijven wij werken aan morgen. Dit doen wij op verschillende manieren.

RI&E

Om ervoor te zorgen dat onze mensen veilig kunnen werken, hebben wij een goede RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) opgesteld. Deze houden wij up-to-date waarin alle gevaren en risico’s vastgesteld zijn die voortkomen uit onze werkzaamheden. Wij nemen de nodige maatregelen om deze risico’s te beperken. Daarnaast rijdt geen machine ongekeurd de werft af en wordt alles geïnspecteerd en onderhouden in onze eigen werkplaats door onze ervaren monteurs. Uiteraard worden onze mensen goed geïnstrueerd over de werkzaamheden en de machine én ontvangen zij veiligheidsinstructies. Daarbij zorgen wij ervoor dat de juiste machine op de juist plek staat. Door bewust te kiezen kunnen risico’s beheerst worden.

Tevens bieden wij onze mensen een Preventief Medisch Onderzoek aan om gezond gedrag te stimuleren. De medewerkers die werken met verontreinigde grond en water ondergaan jaarlijks een arbeidsgezondheidskundig onderzoek.

Onze mensen weten wat zij doen

Kennis van onze mensen is belangrijk. Door een opleidingsplan op te stellen voor onze mensen werken wij aan verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van het bedrijf. Daarnaast spelen wij in op de voortdurend veranderende marktomstandigheden. Onze mensen weten wat zij doen. Met de juiste diploma’s en certificaten die up-to-date zijn, kunnen wij onze klanten nog beter van dienst zijn.