zeewatertransport

Helende werking

Zout water heeft een helende werking voor snijwonden en zweren. Het zoute water is een reinigingsmiddel en ontdoet de huid van gifstoffen. Bovendien zorgt het ook voor opdroging van etter. Een potenbad met zeewater is een simpele oplossing om klauwproblemen aan te pakken en het is ook nog eens kosten besparend. Een potenbad met zeewater is beduidend goedkoper dan de jaarlijkse kosten voor klauwproblemen.

Gebalanceerde hoeveelheid mineralen

Zeewater bevat een gebalanceerde hoeveelheid mineralen in de perfecte verhouding om het zeeleven mogelijk te maken. Zeedieren hebben geen last van ziektes die veel voorkomen bij landdieren. Na deze ontdekking zijn wetenschappers begonnen met het testen van ongeraffineerd zout als bemesting. De resultaten zijn verbazingwekkend: planten groeien sneller en gezonder, ze zijn beter beschermd tegen ziekten en bevatten een hogere voedingswaarden. Dieren geven ook de voorkeur aan het bemeste grasland om te grazen. De conclusie is dan ook dat bemesten met de natuurlijke mix van zout en 

mineralen een beter effect heeft dan bemesten met maar een of twee elementen (zoals  stikstof, zwavel, kalium). De juiste verhouding aan mineralen is belangrijker dan de hoeveelheid mineralen. Wanneer mineralen uit ongeraffineerd zout de voeding vormen voor het plantenleven worden de planten en de bodem voorzien van meer mineralen en sporenelementen dan ze via andere vormen van bemesting krijgen. alle op de aarde voorkomende mineralen en elementen, zowel bekend als onbekend, komen voor in zeewater. Wetenschappers hebben tot nu toe 92 elementen geïdentificeerd in zeewater en 84 mineralen in ongeraffineerd zeezout.

Voedzamere voedingsbron

De meeste gewassen nemen maar een beperkte hoeveelheid mineralen en sporenelementen op. Gras is echter in staat 90 mineralen en sporenelementen op te nemen zolang deze beschikbaar zijn in de bodem. Gras kan ook erg goed groeien op een arme bodem met weinig voeding. Op het zicht is het verschil niet erg goed te zien, maar gras zonder voedingswaarde is alleen maar vulling. Met een juiste bemesting kan gras dus een veel voedzamere mineraalrijke voedingsbron zijn voor uw vee.

Natrium essentieel

Natrium (Na) is een essentieel element voor de diervoeding. Natrium is van invloed op de smakelijkheid van het gras, de grasopname en mogelijk ook op de melkproductie. Bekend is dat vele factoren van invloed zijn op het Na-gehalte van gras, waaronder de stikstofbemesting en ook de kali-bemesting. De stikstofbemesting loopt terug als gevolg van regelgeving, waardoor ook het Na-gehalte in gras daalt en daarmee mogelijk de Na voorziening van de veestapel en de opname van (weide)gras. Na maakt gras minder droogtegevoelig, meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat een hoger Na gehalte in gras leidt tot een langere graasduur, vaak een hogere grasopname en ook tot een hogere melk en vetproductie.